hur vet du vad dina kunder verkligen tycker om dig

Att förstå och veta hur man är på att förbättra kundservicen och kundnivå tillfredsställelse kan vara bara några av de största frågorna mest affärsmän ansikte.

Det är svårt att vinna en kunds hjärta men det är väldigt lätt att förlora en kund på grund av något problem du inte visste existerade eftersom du inte bry fråga ordentligt.

Vissa statistik är skrämmande.

• Det kostar fem till sex gånger mer att skaffa nya kunder än att behålla befintliga kunder.
• 65% av varför kunder lämnar enligt den senaste statistiken beror på något som frontlinjen är eller inte gör.
• 96% av missnöjda kunder klagar inte direkt och 90% av dem kommer inte att köpa igen efter en TARP Worldwide rapport. Den avslöjade också att en missnöjd kund kommer att rapportera dåliga erfarenheter till nio andra personer. Vad som är ännu mer skrämmande är att minst en av dessa missnöjda kunder kommer att berätta 20 andra människor i det!
• I en finansiell tjänster fältstudie visade TARP rapporterar att bland kunder som lämnar in ett klagomål, det är en 54-70% som kommer tillbaka och köper igen om deras klagomål omhändertagen. Denna siffra ökar till 95% om kunden anser att klagomålet var riktat snabbt. Och kunder vars klagomål var lyckligtvis löst prat till ett genomsnitt av fem personer i den goda bemötandet.
Däremot bryr 96% av missnöjda kunder inte klaga direkt.
Den stora frågan är, hur du reda på vilken kunden är nöjd och som inte är? Och viktigare, hur du frågar? Vilka är de saker de gillar och ogillar? Och hur eventuellt är de att rekommendera ditt företag till andra människor?

Tja, frågar du bättre dina kunder.

Men hur ska det göras? Det är nedslående och ibland alltför riskabelt om du inte gör det på rätt sätt.

De flesta företag, skulle jag säga inte kartlägga sina kunder tillräckligt ofta. Vissa behöver inte ens göra det alls. Här är några av de främsta anledningarna till varför:
• förhalning. De skjuta upp att göra kundundersökningar eftersom “det är alldeles för hårt”.
• Att inte veta vilka av dina kunder som du ska bedöma.
• Kämpar för att hitta de rätta orden för att göra dina undersökningar tydliga och lätta att förstå.
• Att inte veta vad som behöver sättas i dina undersökningar för att ge dem ett gott intryck och få dina kunder intresserade nog att delta i undersökningen.
• Skapa kundundersökningar kan vara så komplex att ingen förstår dem, men du.
• Inga tillräcklig kunskap om tillgängliga verktyg på nätet och vara rädd för att du kanske väljer fel resulterar i en dålig undersökning eller ännu värre, resulterar i era kunder är avstängd allt mer och få din verksamhet generad.

Det är viktigt för dig att lära dig att rikta goda undersökningar för att få viktiga svar som du kan använda för att förbättra din kundservice och ditt företag. Köra en kundnöjdhetsundersökning kan vara tufft och du vill inte strula till det. Dina kunder är livsnerven för ditt företag. Du också vill inte riskera att kränka dem med ett dåligt bett fråga i enkäten blad.

För att få bra svar du måste ha bra frågor. Och det finns alltid ett rätt sätt – och ett fel sätt – för att ställa en fråga. Men det finns massor av fel sätt att ställa frågor med kund tillfredsställelse undersökningar, och minns det fel enkätfrågor göra fel enkätsvar.

Det finns många tillgängliga enkätverktyg online som du kan välja, du behöver bara veta vilken som är bäst och tänk på att använda trial and error på egen hand för att hitta vilka verktyg fungerar är mycket riskabelt.