grundläggande begrepp och fakta om återta certifikat

Reclaim är en resultatbaserad marknadsföring baserad på graden av kvalificerade inlösen.

Den Reclaim certifikat är en verifikation som ges till kunden gratis med sitt köp, den fulla kostnaden för marknadsföring som betalas av återförsäljaren. Under förutsättning att kunden följer de regler och villkor för erbjudandet kommer han att få en ekonomisk fördel vid utgången av perioden till 100% av sitt inköpspris.

• Hur fungerar det?
• Varför fungerar det?
• Hur får jag?

vad är återkräva?

Reclaim är en prestationsbaserad inlösen marknadsföring baserat på graden av inlösen.

Den Reclaim certifikat är en verifikation som ges till konsumenten fritt med sitt köp. Den totala kostnaden för främjande bärs av återförsäljaren (Leverantören).

Under förutsättning att kunden följer de regler och villkor för erbjudandet kommer han att få ekonomisk ersättning vid utgången av perioden mellan en garanterad andel och upp till, men som inte överstiger 100%

Inlösen innebär att du ansvarar för att återta ditt kapital,
KOMMER du bry? Ingen kommer att påminna dig

Hur fungerar det?

Ett. Återförsäljaren (Leverantören) betalar för att Reclaim en procentsats av sitt försäljningspris.
2. Alla betalningar betalas direkt till ett konto som kontrolleras av externa styrelse förvaltarens för konsumentskydd
Tre. Styrelsen för förvaltarens behåller då 80% av det mottagna beloppet, enbart för att betala kvalificerade påståenden.
4. Oberoende yrkesutövare är anställda för att säkerställa
Ett. Rätt mängd pengar har betalats in för de emitterade certifikat
2. En 14 dagars påståenden från Innehavare av Reclaim certifikatet är korrekt registrerade
Tre. De 28 dagars påståenden från Innehavare av Reclaim certifikatet är korrekt registrerade
Fem. Den fördel som skulle ha gått till innehavare som inte brydde sig om att kräva korrekt görs sedan tillgängliga för de innehavare som gjorde anspråk på korrekt därmed öka det belopp som de får från den garanterade andelen upp till men ej överstigande 100%.

Reclaim utmaningen, kommer du bry sig om att göra anspråk!
Varför fungerar det?

glidning!

Vad är glidning?

Glidning är antalet människor som inte bryr sig om att göra anspråk

outtagna miljoner