utmaningar förvaltning callcenter

Det tar inte ett medel för att veta att ett callcenter jobb är stressande arbete. I själva verket, om man skulle be en agent från en filippinsk callcenter, skulle samma problem i sina arbeten nämnas.

Call center har i huvudsak blivit en av de största och mest allestädes närvarande del av nästan alla företag runt om i världen. Det är för närvarande spelar en avgörande roll inte bara mellan kunder och företag, men liksom förhållandet mellan business to business. En studie hävdar att de flesta callcenter upplever dåliga prestanda. Detta är ingen överraskning på grund av arten av jobbet. Med den tunga bördan att samtala och förklara smidigt ibland komplicerade regler och föreskrifter om produkter och tjänster till privatpersoner på telefonen, callcenter finner det bäst att åtgärda de flesta av dessa genom att använda effektiv programvara. I ett fågelperspektiv, har den allmänna uppfattningen om callcenter lidit en betydande, stor nedgång under de senaste åren.

Det är inte utan åtgärd men eftersom det finns mer än bara en uppsättning av sätt att förbättra på tjänsten särskilt på ledande sidan av verksamheten. Som nämnts tidigare, kanske det bästa sättet är genom programvara. Att påpeka, inte datorprogram inte nödvändigtvis vara dyrt, men för det mesta är det de dyra som visar sig vara effektiva. Därför skulle veta vilka problem att ta itu med och lösa vara det grundläggande svaret på dessa problem. Trenden kan vändas om den administrerande personal kan få professionell hjälp och lära sig nya metoder och processer för att lägga till företagets system. Ändå vet vilka problem att ta itu med är avgörande.

Här är två av de vanligaste problemen som en filippinsk callcenter möter i sin dagliga verksamhet är:

Ett. Frånvarande. Den frånvarande takt i dessa byråer callcenter är högre än i de flesta branscher som kanske rotade på flera andra faktorer som hälsoproblem, tardiness, bristen på motivation, närhet från organisationen, etc. Främst kan de flesta av dessa problem kan undvikas om chef kan motivera, stimulera och förmå en hälsosam, konkurrenskraftig livsstil inne på kontoret. Med små tävlingar med incitament kan göra en hel del motivation för vissa. För människor som har hälsoproblem, skulle ett bra löfte om en bättre HMO göra en hel del för dem. De som bor långt borta från kontoret bör vara disciplinerad med en strikt policy för att förhindra senfärdighet. Strikt efterlevnad kommer säkert att leda till ökad produktivitet från agenter.

2. Övergivna och besvarade samtal. Visserligen finns det flera saker som callcenter agent måste förklara, de flesta av de frågor som de representativa svaren är tillfredsställande nog för den personen på linjen. Så småningom kan sådana samtal leder också till övergivna samtal. Det är när kunden antingen hänger upp eller är missnöjd eller lämnas fortfarande förvirrad med produkten eller tjänsten och situation de befinner sig i. Detta sänker produktiviteten i företaget som syftar till att ge kundtillfredsställelse. Mer utbildning om samtalen är kanske den mest acceptabla sättet att undvika detta.