komma tillbaka till livet efter en naturkatastrof.

Konstruera byggnader är behovet av den växande befolkningen. Eftersom befolkningen ökar behovet av fler och fler fastigheter ökar också. Utformningen av dessa byggnader är mycket högteknologiska och dessa byggnader är byggda med modern teknik och hög kvalitet material. Massor av pengar, tid och energi investeras i denna konstruktion. Oberoende av att använda dessa högteknologiska design teknik och god kvalitet material vi inte kan stoppa naturkatastrofer för att förstöra dem. Naturkatastrofer som översvämningar och jordbävningar orsakar stor förödelse framför allt till de flera våningar byggnader och hus. Dessa naturkatastrofer är en stor förstörelse för byggnaderna. Denna förstörelse lämnar allt en enda röra och måste städas upp.

Efter en naturkatastrof restaurering av byggnaderna måste göras. Några av byggnaderna är så hårt att de bara kollapsa ner till skräp eller de måste fyllas rivas. Sedan måste de vara åter byggas. Innan någon konstruktion kan ske på platsen för en naturkatastrof, måste området för att ha en bra rena upp. Innan sanering byggarbetsplatsen, är det viktigt att området ska undersökas ordentligt och grundligt. Efter att rena upp arbetet ska påbörjas. Den rena upp arbetet ska fördelas mellan olika människor. Varje person som har tilldelats ett specifikt jobb och kommer att behöva se till att arbetet utförs helt.

För att städa upp byggarbetsplatsen vi behöver massor av människans makt och utrustning. Den utrustning som används för rengöring av platsen är den hjälpande arbetarnas händer. Detta kan spara tid och energi eftersom en enda maskin kan utföra jobb för många personer.

Till att börja med rengöringsprocessen först av allt järn och stål avlägsnas från skräp av byggnaden. Det här jobbet är gjort med hjälp av arbetskraft samt med maskinerna. Detta järn och stål separeras från skräp kan återanvändas användas. Efter separering järn och stål de oskadade tegelstenar bör sökas och hållas undan. Dessa oskadade tegel är också återanvändas. Då skräpet ska sökas för vissa trämaterial som är oskadad. Resten av skräp, vilket är ett slöseri material och är till ingen nytta, bör tas bort från byggarbetsplatsen. Efter att kasta avfall från bygget hela webbplatsen själv bör städas upp. Som alla skräp rensas från byggplatsen bör därefter jämnas med färsk lera. Vagnar används för att bedriva leran till byggplatsen och gör utjämningen jobbet. Utjämning kan också göras med maskiner. Utjämning av marken om det görs med maskiner förbrukar mindre tid. Efter utjämningen arbetet slutföra bygget är klar för byggnation.

Det är mycket viktigt att det material som järn och stål, trä och tegel som är separerade från spillrorna av avfall skall förvaras på rätt ställe. Det innebär att det bör finnas ordentlig lagringsutrymme för alla dessa saker så att de används på rätt sätt och även producerar inte hinder i vägen för arbetarna. Att hålla byggarbetsplatsen ren och överskådligt kommer att hjälpa alla att göra sitt jobb mer effektivt och därmed få byggnaden rekonstrueras mycket snabbare.