Betydelsen av outsourcing HR-tjänster

Den framgångsrika arbete företagsform korrelerar med motivationen nivån på humankapital. Motiverade och kunnig arbetskraft hjälper till att få en fördel gentemot konkurrenterna. För sent, har många näringslivsorganisationer börjat lägga ut sina HR-funktioner. I själva verket har det bevisats av företag rapporterar att de anställda är mer engagerade och nöjda i de företag som lägger ut sina HR-funktioner.

HR business process outsourcing tjänster (BPO tjänster) hjälp i att förbättra det totala resultatet som ges av arbetskraften och därmed öka vinsten genom företagsorganisation. Det finns många BPO företag i Indien som erbjuder HR-outsourcing tjänster. Outsourcing av HR-funktioner hjälper företag att minska anställning och utbildning kostar. Det finns så många fördelar med outsourcing som går utöver kostnadsminskningar. Här är listan över fördelar som ett företag vinster från outsourcing HR-funktioner. Några av dessa fördelar är listade nedan –

• Fokus på kärnverksamhet – Eftersom verksamheten av någon organisation expanderar, kommer backoffice arbete som ekonomi och HR också öka proportionellt. Detta kan dock leda till kompromisser i kvaliteten på kärnverksamhet som faktiskt har gjort företaget framgångsrikt. Outsourcing dessa back end kommer att möjliggöra för bolaget att fokusera mer på viktiga verksamhet medan samtidigt bibehålla kvaliteten på HR och Finance-verksamhet.

• Kostnadseffektivitet – Den mest lockande fördelen med outsourcing HR-tjänster för alla företag organisation är kostnadsminskning i samband med det. Orsaken till detta är att indier är villiga att arbeta på lägre lön jämfört med arbetande befolkningen i USA och Storbritannien. Dessutom är indier välutbildade och kompetenta därmed är kvalitetsnivån bibehålls också.

• Minskade omkostnader – Overhead kostnader i samband med utförande av HR-tjänster är exceptionellt hög. Outsourcing dessa tjänster kommer att drastiskt minska overhead kostnader för bolaget.

• Kontinuitet och riskhantering – Om det är hög omsättning av anställda, skulle det vara inkonsekvent i bearbetning av verksamheten. Outsourcing HR-funktioner kommer att minska osäkerheten om företagens verksamhet och samtidigt kommer det att minska riskerna med sub standard operation.

• Utveckla intern personal – Ett företag kan vid tidpunkten måste genomföra ett projekt som kan kräva skicklighet Inte satt besatt av i hus arbetskraften. På – plats outsourcing av sådana projekt kommer att göra det möjligt för dig att få projektet görs av den bästa begåvad arbetskraft med önskad kompetens. Dessutom får du i huset personal en fördel att lära av dem.

• Global Talent – När HR-tjänster är outsourcad till BPO företag, då du får de tjänster som utförs av de bästa talangerna runt om i världen.

• Hjälper till att förbättra HR Services – Outsourcing HR-funktioner också öka effektiviteten i HR-tjänster. Detta bidrar också till att minska kostnaderna i samband med bearbetning av HR-verksamhet.

Med så många fördelar, är det klokt att outsourca HR-tjänster till BPO företag i Indien.